TOEZEGGING NSL SCHOOL MTHAWIRA

De voorzitter en de secretaris hebben op 10 september 2016 in Delft een project voor de bouw van een secondary school in Malawi voorgedragen aan de internationale board van Lions International. Deze wereldwijde organisatie heeft een apart fonds voor landen aan de Noordzee, waar lionsclubs projecten kunnen indienen in ontwikkelingslanden.

Het project en zijn onderbouwing werden zo goed bevonden dat de board besloten heeft voor dit project € 60.000.- ter beschikking te stellen,

Na eerder vijf primary schools gerealiseerd te hebben is dit de tweede secondary school.

Een royale sponsor stelde bovendien € 5000.- beschikbaar voor de inrichting.

Het project zal in 2019 gerealiseerd worden.