Handboeken chirurgie en interne ziektes

Handboeken chirurgie en interne ziektes
In het jaar 2008 kon de stichting meewerken aan de uitgave van twee handboeken, respectievelijk voor chirurgen en voor internisten. de boeken zijn inhoudelijk verzorgd door professoren van de medische faculteit in Blantyre in samenwerking met professoren in Nederland.
De stichting heeft de druk in samenwerking met Icco in Nederland verzorgd. Van beide boeken zijn 2000 exemplaren gedrukt en in Malawi te beschikking gesteld van alle artsen en clical officers. Het zijn handige naslagwerken in zakformaat waarin de meest voorkomende ziektes en ingrepen in Malawi stap voor stap worden beschreven, vanaf de diagnose tot en met de behandeling.

Beleidsplan

De stichting heeft de afgelopen jaren meerdere acties georganiseerd ter bevordering van het onderwijs, de educatie en de medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken zijn.

de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het ter beschikking stellen van gelden, goederen en kennis
  • het samenwerken met en ondersteunen van personen of instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven

Financiering

De inkomsten van de stichting worden gegenereerd uit donaties. Door veelal gebruik te maken van onbezoldigde vrijwilligers weet de stichting haar uitgaven tot een minimum te beperken.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting bedraagt € 75.000,=, hetgeen als basisvermogen moet worden gezien, zodat bij verminderde inkomsten er toch projecten gerealiseerd kunnen worden.

2018

Naar verwachting zullen er dit jaar twee containers met hulpgoederen worden verscheept.

Daarnaast gaat in 2018 bijzondere aandacht naar de bouw van de secondary school in Mthawira. De gelden zijn reeds in 2016 toegezegd, doch de projectontwikkeling is aanzienlijk vertraagd

Onderhoudsplannen van enkele eerder door de stichting gefinancierde scholen moeten gaan aangeven in hoeverre er middelen bij elkaar gezocht moeten worden om de plannen te kunnen uitvoeren.

Beloningenbeleid

Beloningenbeleid
Geen van de bestuursleden of leden van de raad van Toezicht ontvangt enige vergoeding voor de werkzaamheden die hij /zij verricht tbv de stichting. De stichting werkt volledig op basis van vrijwilligerswerk.

Werkwijze

Werkwijze
Om haar doelstelling te bereiken inventariseert de stichting middels haar netwerk in Malawi ter plekke de behoeften.

  • benadert zij personen, instellingen en bedrijven voor geld en/of goederen.
  • organiseert zij acties gericht op bepaalde projecten.
  • draagt zij zorg voor de verzending van ingezamelde en/of aangekochte goederen.
  • houdt zij, waar mogelijk toezicht op het gebruik en het onderhoud van geleverde goederen.

PS: Derden kunnen tegen betaling hulpgoederen meezenden naar Malawi. Voor meer informatie, zie onder Transport

Ontstaan

Ontstaan

Sinds 1979 heeft de Hoensbroekse huisarts dokter Harrie van den Brekel zich met hart en ziel ingezet voor Malawi, een van de armste landen in Zuidoost- Afrika.
frontpaginafotoEen medische missiezuster had hem benaderd om hulp voor het ziekenhuis waar zij werkte. Voor hem was dit een uitdaging. Spontaan en met tomeloze energie ging hij aan het werk.

harrievandenbrekel_kl

De dokter op werkbezoek in Malawi

Waar hij kon verzamelde hij gelden en goederen en zorgde ervoor dat alles op de goede plaats terecht kwam. Tijdens zijn bezoeken aan Malawi raakte hij ook overtuigd van de noodzaak om het onderwijs te steunen. Door een netwerk van persoonlijke contacten wist hij precies waar de nood het hoogst was. Zijn enthousiasme opende vele harten en deuren.Na zijn laatste bezoek aan Malawi in 1991 stierf hij t.g.v. malaria.Familie en vrienden zetten zich in om dit fantastische werk voort te zetten en richtten de stichting op die zijn naam draagt.