Selecteer een pagina

Tijdens een van zijn laatste bezoeken aan Malawi ontmoette dokter Harrie van den Brekel daar Dr. Mozes Chirambo, oogaarts in het Kamuzu Central Hospital in Lilongwe. Deze vertelde hem dat Lions International in Amerika de bouw van een compleet ziekenhuis en opleidingsinstituut voor oogheelkunde financierde, maar dat het nog ontbrak aan allerlei duur instrumentarium. Harrie beloofde zich in Nederland hiervoor in te zetten. Er werd een inventarisatie gemaakt van de benodigde apparatuur en deze werd in Nederland door een oogarts beoordeeld. Door zijn vroegtijdig overlijden kon hij dit niet meer zelf realiseren. De inmiddels opgerichte Stichting Dokter Harrie van den Brekel nam het intiatief over. De Lionsclub Hoensbroek Brunssum organiseerde, samen met 6 omringende Lions Clubs een grootscheepse fundraisings actie die 90.000 gulden opbracht. De stichting Gezondheidszorg Malawi was enthousiast voor het plan een leverde een bijdrage van maar liefst 165.000 gulden. Met deze bedragen kon een goot aantal dure apparaten worden aangeschaft en verscheept.