Selecteer een pagina

In het dorp Masanjala staat een grote school voor basisonderwijs die bezocht wordt door ruim 1100 leerlingen. De school is in de vijftiger jaren gebouwd door de paters Montfortanen met de toen beschikbare middelen en kennis. De gebouwen verkeren dan ook voor een groot deel in bouwvallige toestand, sommige kunnen zelfs helemaal niet meer gebruikt worden. Tijdens een bezoek aan Malawi werd de Stiichting Dokter Harrie van den Brekel gevraagd om hulp. Er was ook een vertegenwoordiger van de Stichting Vrienden van Chiromo aanwezig. Na terugkomst in Nederland besloten beide stichtingen de handen ineen te slaan. Beide stichtingen stelden elk €5.000 beschikbaar. Dit bedrag werd door Impulsis verdubbeld en met dit berag konden in 2007 – 2008 twee blokken van telkens twee lokalen gebouwd worden. In 2008 konden andermaal twee blokken gerealiseerd worden door samenwerking van een particuliere sponsor, de Stichting Dokter Harrie van den Brekel, de Vrienden van Chiromo en Impulsis.

De werkgroep Zuiderkruis van de parochie Joannes De Doper is bijzonder actief om gelden bijeen te brengen om ook de rest van de gebouwen te vernieuwen zodat er uiteindelijk een geheel nieuwe school zal staan.