Selecteer een pagina

Ongeveer 80 km ten zuiden van de hoofdstad Lilongwe ligt in een moeilijk toegankelijk gebied de plaats Mua.
Ruim 40 jaar geleden streek hier een broeder van de Congregatie FIC uit Maastricht neer die gespecialiseerd was
in de opleiding van dove en slecht horende kinderen. met steun van het thuisland slaagde hij erin om een boardingschool te bouwen voor 150 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Hij leiidde een staf van medewerkers op en vond de orde SBVM bereid om de opvang en zorg voor de kinderen op zich te nemen. Dit zijn inheemse nonnen die zich vooral toeleggen op de jeugdzorg. De kinderen leren op de eerste plaats om te comuniceren door gebarentaal en vooral liplezen. Als doofstommen leren zij 2 talen tegelijk: Chichewa en Engels. Men streeft ernaar om de kinderen het normale onderwijsprogramma aan te bieden. Daarnaast krijgen de oudere leerlingen een vakopleiding: kleermaker, timmerman, metselaar.Het is de bedoeling dat de kinderen na hun achttiende jaar Mua verlaten en terugkeren naar hun dorp in de hoop dat zij zich zelfstandig kunnen handhaven.
De Stichting Dokter Harrie van den Brekel heeft in 2007 besloten om in samenwerking met de stichting Close the Gap hier een computerlokaal in te richten. Hiermee kan het leerproces versneld en vereenvoudigd en de toekomstmogelijkheden verruimd worden. immers niet alle kinderen zijn in de wieg gelegd voor een handwerk. met name voor deze groep kinderen betekent het leren omgaan met de computer en met alerlei programma’s een fantastische kans op meer beroepsmogelijkheden. Drie leden van Close the Gap en de voorzitter van de stichting van den Brekel reisden naar Mua om het computerlokaal te installeren en het netwerk aan te sluiten. Het enthousiame in Mua was erg groot. Ook de overheid was erg gecharmeerd en de minister voor ouderen en gehandicapten kwam het lokaal persoonlijk in gebruik stellen.