Selecteer een pagina

De voorzitter en de secretaris hebben op 10 september 2016 in Delft een project voor de bouw van een secondary school in Malawi voorgedragen aan de internationale board van Lions International. Deze wereldwijde organisatie heeft een apart fonds voor landen aan de Noordzee, waar lionsclubs projecten kunnen indienen in ontwikkelingslanden. Het project en zijn onderbouwing werden zo goed bevonden dat de board besloten heeft voor dit project € 60.000.- ter beschikking te stellen,

Na eerder vijf primary schools gerealiseerd te hebben is dit de tweede secondary school. Twee sponsoren stelden bovendien € 15.000.- beschikbaar voor de inrichting.

Begin 2019 is het project opgestart met fase een. Eerder zijn reeds twee schoollokalen gerealiseerd die in prima conditie verkeren en worden thans gebruikt als secondary school eerste en tweede klas. Eind 2019 zijn 4 klaslokalen gerealiseerd en is gestart met de bouw van de bibliotheek en een laboratorium. Deze zullen in 2020 worden gerealiseerd, waarbij ze dan ook ingericht zullen zijn. 

Daarna volgen het blok voor administratie en toiletten. Enkele foto’s geven een impressie van de voortgang.