Selecteer een pagina

Aktiviteiten & Projecten

 

Activiteiten 1991 – 2000

1996 Queens / kinderafdeling
Het Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre / Malawi is het grootste regeringsziekenhuis in het Zuiden van Malawi en is verbonden aan de medische universiteit. Van oudsher werken hier verscheidene Nederlandse specialisten die dus tevens de opleiding van jonge medici mede verzorgen. Er worden dagelijks enkele honderden kinderen aangemeld om gezien te worden. In de wachtruimte sterven dagelijks enkele kinderen. De kinderafdeling verkeerde in een deplorabele toestand. Er was dringend behoefte aan nieuwbouw en uitbreiding. Onder andere de Europese Unie bood hulp: er werd een geheel nieuwe kinderafdeling gebouwd waar moeders en kinderen op een menswaardige manier kunnen worden opgevangen. Aan deze afdeling is het Moyo House verbonden: hier krijgen moeders en aanstaande moeders instructies over hygiëne en voeding. Aanstaande moeders worden hier opgevangen in afwachting van hun bevalling in het ziekenhuis. Ook dit gebouw was bouwvallig. De Stichting Dokter Harrie van den Brekel nam op zich om ook hiervoor nieuwbouw te realiseren. Via de Lions Club Hoensbroek-Brunssum werd bij Lions International in Amerika een LCIF-grant aangevraagd. De grant werd toegekend en er kwam een bedrag van $ 75.000 beschikbaar, zodat ook dit project gerealiseerd kon worden.

1995 Derde Wereld Rolstoelen
Bij gelegenheid van de feestelijke opening van IRV te Hoensbroek stelt deze stichting geld ter beschikking waarmee daar ontwikkelde derde wereld rolstoelen kunnen worden aangeschaft. Er worden 20 van deze rolstoelen aangeschaft en ter beschikking gesteld van de organisatie MAP in Blantyre. Deze organisatie ondersteunt gehandicapten o.a. door hen van een rolstoel te voorzien.

1994 Lilongwe
Tijdens een van zijn laatste bezoeken aan Malawi ontmoette dokter Harrie van den Brekel daar Dr. Mozes Chirambo, oogaarts in het Kamuzu Central Hospital in Lilongwe. Deze vertelde hem dat Lions International in Amerika de bouw van een compleet ziekenhuis en opleidingsinstituut voor oogheelkunde financierde, maar dat het nog ontbrak aan allerlei duur instrumentarium. Harrie beloofde zich in Nederland hiervoor in te zetten. Er werd een inventarisatie gemaakt van de benodigde apparatuur en deze werd in Nederland door een oogarts beoordeeld. Door zijn vroegtijdig overlijden kon hij dit niet meer zelf realiseren. De inmiddels opgerichte Stichting Dokter Harrie van den Brekel nam het initiatief over. De Lionsclub Hoensbroek Brunssum organiseerde, samen met 6 omringende Lions Clubs een grootscheepse fundraising actie die 90.000 gulden opbracht. De stichting Gezondheidszorg Malawi was enthousiast voor het plan een leverde een bijdrage van maar liefst 165.000 gulden. Met deze bedragen kon een goot aantal dure apparaten worden aangeschaft en verscheept.

1993: Esther
In 1993 was Esther 18 jaar. Zij was wees en groeide op bij haar oom en tante in een dorp in de buurt van Blantyre/ Malawi. Zij was een goede leerling op de middelbare school en wilde graag onderwijzeres worden. Toen kwam er een kink in de kabel: ze kreeg een oogziekte waardoor zij op den duur blind zou worden als zij niet snel geopereerd zou worden. Dat was in Malawi niet mogelijk en haar oom had niet de middelen om haar naar het buitenland te sturen voor een operatie. De stichting Dokter Harrie van den Brekel en de Lions Club Hoensbroek – Brunssum besloten dit mogelijk te maken. Zij werden daarbij geholpen door de Golfclub Brunssum die een benefit toernooi organiseerden. Esther kwam naar Nederland en werd in Rotterdam geopereerd. Tijdens haar verblijf in Nederland logeerde zij bij een lionsfamilie. Na een verblijf van twee maanden kon Esther gezond naar huis terugkeren. Zij maakte haar studie af en werkt als onderwijzeres: een droom werd toch waarheid!

1993: Mua school for deaf children
Niet ver van het prachtige Lake Malawi ligt in het bisdom Dezza de plaats Mua. Hier streek ooit de Nederlandse broeder Ludwin Speth neer en stichtte er een instituut voor dove kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het instituut is inmiddels uitgegroeid en herbergt ruim 150 kinderen en jongeren. Deze verwaarloosde groep geniet er een zorgeloze jeugd. De verzorging wordt gedaan door de zusters van een Afrikaanse orde. De kinderen leren op de eerste plaats om met elkaar te communiceren door liplezen en gebarentaal. Een staf van speciaal door de broeder opgeleide docenten probeert hen het normale onderwijsprogramma aan te bieden. Zij hebben hiervoor uiteraard meer tijd nodig en het leerproces verloopt dan ook langzamer. Daarnaast leren de grotere jongens en meisjes ook nog een vak. Zij kunnen kiezen voor timmerman, metselaar, kleermaker. De meisjes leren vooral huishoudelijke taken in de ruimste zin. In overleg met de broeder besloot de stichting tot het project “gereedschapskisten”. De bedoeling was om de jongelui die op achttienjarige leeftijd de school moeten verlaten en een vak geleerd hebben, een volledig ingerichte gereedschapskist mee te geven, zodat ze in hun dorp aan de slag kunnen. De leerlingenraad van het Broeklandcollege te Hoensbroek nam dit initiatief over en voerde actie. Dit leverde het bedrag op van fl. 6.500! Hiermee kon een groot aantal kisten en naaimachines worden aangeschaft. Tevens stelde de school een bedrag van fl.1600 beschikbaar om in tijden van hongersnood te besteden.

1992: 3 ambulances/ 1 dental car
Eén jaar na haar oprichting kwam de Stichting Dokter Harrie van den Brekel door schenking in het bezit van drie volledig uitgeruste ambulances en een dubbel ingerichte tandartsenwagen, die overtollig was geworden na het afschaffen van de ambulante schooltandartsendienst. De firma AUTOMATERIALEN HEUTS uit Hoensbroek bood aan om de auto’s technisch te controleren en eventuele gebreken te herstellen. Ook werden de auto’s geschikt gemaakt voor de wegen in Malawi. Toen de auto’s op transport gezet werden, verkeerden zij in prima staat. Het transport over zee naar Dar es Salaam in Tanzania werd geheel verzorgd via de Europese Unie. Een vijftal vrijwilligers vloog vervolgens op eigen kosten naar Dar es Salaam, haalde de wagens daar op uit de haven en aanvaardde de lange tocht dwars door Tanzania naar Blantyre in het Zuiden van Malawi. Hier werd het convooi opgewacht door de Lions Club van Blantyre. Deze hadden voor een feestelijke intocht gezorgd. De auto’s werden tijdens een feestelijke bijeenkomst overgedragen aan deze club, die ervoor zorgde dat zij werden toegewezen aan door hen geselecteerde ziekenhuizen.

1992: Fotoboek
Bestuurslid en fotojournalist Wil Nilwik maakte in de loop der jaren enkele reizen naar Malawi en maakte er een schat aan foto’s. Hij richtte zijn camera op de natuur en op de mensen in hun omgeving en omstandigheden. Hij raakte bevriend met de boekhandelaar Hamid Sacranie. Samen besloten zij uit de veelheid van het materiaal een fotoboek over Malawi samen te stellen, waarbij Hamid Sacranie de begeleidende teksten verzorgde. Het boek werd in Nederland gedrukt. Het resultaat was schitterend! Het eerste exemplaar werd officieel aan KamHamid, de toenmalige president van Malawi, aangeboden. Het boek werd zowel in Nederland alsook in Malawi te koop aangeboden. In beide landen was er al gauw veel vraag naar. Een deel van de opbrengst kwam ten goede aan de doelen van de Stichting Dokter Harrie van den Brekel