Selecteer een pagina

Aktiviteiten & Projecten

 

Activiteiten 2010 – 2015

2015
Gezien de grote hoeveelheid medische goederen die dit jaar beschikbaar zijn en komen, zullen er maar liefst 4 containers naar Malawi gestuurd kunnen worden!
De stichting heeft een projectvoorstel ingediend bij Lions International om in het kader van het North Sea project een complete secondary school te bouwen. Hiermee is een bedrag van €60.000.- gemoeid.

2014
Voor het kalenderjaar 2014 heeft de stichting de navolgende activiteiten op het programma:

  1. Het verzamelen van goederen en verzenden van drie containers met medisch materiaal en materiaal bestemd voor het onderwijs. De stichting heeft enkele belangrijke leveranciers voor medisch materiaal die dit mogelijk maken. Bovendien wordt regelmatig door derden materiaal aangeboden dat tegen betaling wordt meegenomen naar Malawi. Vooral op middelbare scholen is behoefte aan computers en bibliotheekmateriaal. De stichting Read to Grow biedt hierbij vaak uitkomst.
  2. Het bouwen van een blok van twee klaslokalen in een parochie in Chichiri. In een zeer kinderrijke omgeving zijn daar geen onderwijsvoorzieningen. Schoolkinderen ook de kleintjes moeten tweemaal per dag acht kilometer lopen, willen ze onderwijs volgen, vaak ook nog met een lege maag. De stichting bouwt nu op verzoek van de pastoor en de ouders twee klaslokalen, bestemd voor de kinderen van het eerste leerjaar. Het gebouw zal in oktober officieel in gebruik genomen worden.
  3. Er zijn in Malawi geen onderwijsvormen die jongeren voorbereiden of helpen bij het opzetten van een eigen bedrijfje, iets voor zichzelf willen beginnen of hoe zij zich op de arbeidsmarkt moeten presenteren. Ze hebben dan wel een vakopleiding achter de rug, maar hebben er geen idee van hoe nu verder. Het probleem is des te groter als zij niet kunnen terugvallen op een thuissituatie Het Childrens Fund of Malawi heeft het initiatief genomen om in Chiuta een centrum op te starten waar jongeren hiervoor cursussen worden aangeboden. Dit geldt voor een aantal beroepsgroepen: timmerman, bakker, loodgieter, horeca, it.
    De stichting wil dit initiatief ondersteunen door de bouw van de horecavoorzieningen voor haar rekening te nemen. Tot onze grote vreugde wordt de stichting hierbij gesteund door CORDAID dat de helft van de financiering voor zijn rekening neemt.!
  4. Voor de jongeren die het weeshuis Chiuta verlaten omdat ze 18 jaar geworden zijn, worden kleine huisjes gebouwd zodat ze verzekerd zijn van een onderkomen in het dorp van herkomst. Met behulp van de werkgroep Zuiderkruis van de parochie Joannes de doper in Katwijk aan de Rijn, de Stichting LPK en de stichting Vooruit kon ook dit jaar weer een aantal van die huisjes gebouwd worden.

2013
Het jaar 2013 was een zeer gunstig jaar wat betreft het vervoer van goederen naar Malawi: er konden maar liefst vier containers gestuurd worden, alle boordevol met medisch materiaal en goederen voor het primaire en secondaire onderwijs. Bedrijven als Medireva en Van Heek waren weer onze hofleveranciers. Maar ook derden hebben weer ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om goederen met onze containers mee te sturen. Het is opmerkelijk hoeveel stichtingen en ook particulieren een band met Malawi hebben en hun steentje bijdragen om Malawi te helpen op de gebieden onderwijs en gezondheidszorg.
Ook in 2013 konden we weer enkele klaslokalen bouwen en inrichten.
Dankzij enkele royale schenkingen konden wij in Lucenza bij het weeshuis Chiuta een paar huisjes bouwen voor jongeren die de leeftijd hadden dat zij niet meer in Chiuta konden blijven. Zij wonen nu zelfstandig in een eigen huisje op het terrein van Chiuta, een vorm van begeleid wonen.
Voor het Trinity Hospital in Muona werd een nieuwe radiator aangeschaft voor de generator zodat het ziekenhuis weer van stroom voorzien is.
Ook in Muona werd achterstallig onderhoud uitgevoerd bij een aantal klaslokalen. Zij zijn nu weer waterdicht en er werden noodzakelijke reparaties aan ramen en deuren uitgevoerd. Het geheel kreeg een flinke lik verf en ziet er weer prima uit.

2012: Klaslokalen Mayaka Primay School
Nadat de stichting vorig jaar ervoor gezorgd heeft dat er water kwam voor de ruim 2000 leerlingen van de primary school in Mayaka, heeft het bestuur besloten in 2012 iets te doen aan het tekort aan klaslokalen. Door dit tekort zijn nu nog enkele klassen aangewezen op onderwijs in de open lucht. Dit levert uiteraard problemen op bij regenweer dan vallen de lessen grotendeels uit en ontstaan er onderwijsachterstanden.
Gelukkig heeft de werkgroep Zuiderkruis van de parochie Joannes de Doper in Katwijk a/d Rijn andermaal toegezegd dit project financieel te ondersteunen.
Ook de Lions club Hoensbroek Brunssum staat weer garant voor een vorstelijke bijdrage.