Selecteer een pagina

Aktiviteiten & Projecten

 

Activiteiten 2015 – 2020

2019
De stichting heeft de volgende activiteiten gepland.
Het bezoek in november (nog uitwerken).

SCHOOL MTHAWIRA (2016)
De voorzitter en de secretaris hebben op 10 september 2016 in Delft een project voor de bouw van een secondary school in Malawi voorgedragen aan de internationale board van Lions International. Deze wereldwijde organisatie heeft een apart fonds voor landen aan de Noordzee, waar lionsclubs projecten kunnen indienen in ontwikkelingslanden.
Het project en zijn onderbouwing werden zo goed bevonden dat de board besloten heeft voor dit project € 60.000.- ter beschikking te stellen.
Na eerder vijf primary schools gerealiseerd te hebben is dit de tweede secondary school.
Een tweetal sponsoren stelden bovendien € 15.000.- beschikbaar voor de inrichting. In de jaren 2019 en 2020 zijn 4 lokalen gerealiseerd. Door corona loopt het project vertragingen op. Het administratiegebouw en een toiletgroep dienen nog gerealiseerd te worden.

2016 : De stichting heeft financiële ondersteuning van € 20.000,= gekregen van de Nederlandse vastenactie waarmee een fonds voor micro kredieten is opgezet. Dit fonds is bedoeld om jonge ondernemers die een opleiding hebben genoten in het Entrepreneurs village Green Malata de mogelijkheid te bieden tegen gunstige voorwaarden een lening te verwerven voor het opzetten van een eigen bedrijfje.