Selecteer een pagina

Aktiviteiten & Projecten

 

Activiteiten 2015 – 2023

 2019-2023
In de jaren 2020 en 2021 zijn er weinig projecten uitgevoerd kunnen worden. Tegen het eind van 2023 is weer een bezoek aan Malawi gepland waarbij de lopende projecten zullen worden bezocht en zal dan worden beoordeeld in hoeverre verdere ondersteuning nog is vereist. In het algemeen hebben de projecten door covid-19, de gestegen prijzen en de storm achterstanden opgelopen. 

SCHOOL MTHAWIRA (2016)
De voorzitter en de secretaris hebben op 10 september 2016 in Delft een project voor de bouw van een secondary school in Malawi voorgedragen aan de internationale board van Lions International. Deze wereldwijde organisatie heeft een apart fonds voor landen aan de Noordzee, waar lionsclubs projecten kunnen indienen in ontwikkelingslanden.
Het project en zijn onderbouwing werden zo goed bevonden dat de board besloten heeft voor dit project € 60.000.- ter beschikking te stellen.
Na eerder vijf primary schools gerealiseerd te hebben is dit de tweede secondary school.
Een tweetal sponsoren stelden bovendien € 15.000.- beschikbaar voor de inrichting. In de jaren 2019 en 2020 zijn 4 lokalen gerealiseerd. Door corona loopt het project vertragingen op. Het administratiegebouw en een toiletgroep dienen nog gerealiseerd te worden. 

GREEN MALATA (2016) : De stichting heeft financiële ondersteuning van € 20.000,= gekregen van de Nederlandse vastenactie waarmee een fonds voor micro kredieten is opgezet. Dit fonds is bedoeld om jonge ondernemers die een opleiding hebben genoten in het Entrepreneurs village Green Malata de mogelijkheid te bieden tegen gunstige voorwaarden een lening te verwerven voor het opzetten van een eigen bedrijfje. Door de storm van Freddy in 2023 heeft dit project een grote schade geleden.  Bij het af te leggen bezoek in 2023 zal het bestuur beoordelen in hoeverre daar een financiele bijdrage kan worden geleverd,.