Selecteer een pagina

Realisatie

Eenmaal per jaar gaat één van de bestuursleden naar Malawi om daar lopende projecten te bezoeken en nieuwe ideeën op te doen. Zo is in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van mensen uit gezondheidszorg en onderwijs. Op basis hiervan worden materialen en...

2015

Gezien de grote hoeveelheid medische goederen die dit jaar beschikbaar zijn en komen, zullen er maar liefst 4 containers naar Malawi gestuurd kunnen worden! de stichting heeft financiële ondersteuning aangevraagd bij de Nederlandse vastenactie 2016.er is een voorstel...

2014

Voor het kalenderjaar 2014 heeft de stichting de navolgende activiteiten op het programma: 1 Het verzamelen van goederen en verzenden van drie containers met medisch materiaal en materiaal bestemd voor het onderwijs. de stichting heeft enkele belangrijke leveranciers...

2013

Het jaar 2013 was een zeer gunstig jaar wat betreft het vervoer van goederen naar Malawi: er konden maar liefst vier containers gestuurd worden, alle boordevol met medisch materiaal en goederen voor voor het primaire en secondaire onderwijs. Bedrijven als Medireva en...

2012: Klaslokalen Mayaka Primay School

Nadat de stichting vorig jaar ervoor gezorgd heeft dat er water kwam voor de ruim 2000 leerlingen van de primary school in Mayaka, heeft het bestuur besloten in 2012 iets te doen aan het tekort aan klaslokalen. Door dit tekort zijn nu nog enkele klassen aangewezen op...