Selecteer een pagina

Begeleid Wonen

In de richting van Mulanje ligt het plaatsje Lucenza. Daar is enkele jaren geleden een klein weeshuis opgericht. De kinderen worden er opgevangen als in een groot gezin. Er wordt goed voor ze gezorgd: ze hebben een mooie slaapzaal met voor iedereen een eigen bed met...

Mayaka Primary School

Mayaka heeft niet alleen een secondary school maar ook een primary school van maar liefst 2000 leerlingen. Onvoorstelbaar. Kinderen uit de hele regio stromen er samen. Er ontbreekt uiteraard nog van alles voor optimaal onderwijs. Het meest nijpend is echter het gebrek...

Handboeken chirurgie en interne ziektes

Handboeken chirurgie en interne ziektes In het jaar 2008 kon de stichting meewerken aan de uitgave van twee handboeken, respectievelijk voor chirurgen en voor internisten. de boeken zijn inhoudelijk verzorgd door professoren van de medische faculteit in Blantyre in...

Beleidsplan

De stichting heeft de afgelopen jaren meerdere acties georganiseerd ter bevordering van het onderwijs, de educatie en de medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken zijn. de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het ter...

Beloningenbeleid

Beloningenbeleid Geen van de bestuursleden of leden van de raad van Toezicht ontvangt enige vergoeding voor de werkzaamheden die hij /zij verricht tbv de stichting. De stichting werkt volledig op basis van vrijwilligerswerk.