Selecteer een pagina

Containervervoer & Hulpgoederen

 

Hoe werkt het vervoer

De stichting zendt gemiddeld per jaar één of twee containers met hulpgoederen naar Malawi. Het gaat daarbij om goederen ten behoeve van de gezondheidszorg of het onderwijs. Zeer belangrijke toeleveranciers zijn de bedrijven Medireva in Gronsveld en van Heek in Venray. Er worden telkens tweedehands containers gekocht die in Malawi achterblijven waar men ze goed kan gebruiken.
Ook derden kunnen gebruik maken van dit transport om spullen mee te sturen. Hierover dient tijdig vooraf contact te worden opgenomen i.v.m. de te reserveren ruimte. Voor dit transport wordt geen subsidie ontvangen en ook derden zullen dus hun deel in de kosten moeten bijdragen: € 550 per m³. De goederen moeten op afspraak worden aangeleverd op het adres Harreman Verhuizingen, industrieterrein De Koumen 28 te Hoensbroek. Het gaat daarbij om medisch materiaal en om onderwijsmateriaal. Hiervoor hoeven geen invoerrechten te worden betaald. Gebruikte kleding en dergelijke mogen niet worden meegegeven.

Er kan steeds materiaal worden aangeleverd dat voorlopig in ons magazijn kan worden opgeslagen. Zodra een container vol is wordt die verscheept naar Malawi. Over de concrete vertrekdatum van die container wordt ieder geïnformeerd. De overtocht duurt circa 2 maanden.

Het afhaaladres luidt: Valmore Paints, dhr .Wouters, Kidney Crescent Road, Blantyre. Tel. (01)872088, mobiel:00265 (0)88887713

Het is verstandig om eerst overleg te plegen met de stichting over de mee te zenden goederen. Contactpersoon A. Harreman e-mail: a.harreman@harreman.nl

De goederen dienen verder deugdelijk verpakt te zijn in dozen van niet zwaarder dan 20 Kg. Op elke doos (of kist) staan het adres en de afzender vermeld. Bij voorkeur met telefoon en e-mailadres. Op een afzonderlijk bijgeleverde lijst wordt per doos de inhoud vermeld. Dit is noodzakelijk voor de douane die bij het uitpakken in Malawi controles uitvoert.

De containers komen in Malawi aan op bovengenoemd adres. Daar worden ze ingeklaard en uitgepakt en daar kunnen de goederen door de ontvangers worden opgehaald. De vrachten worden niet verzekerd. Tot nu toe zijn alle transporten goed verlopen, is er nooit iets zoekgeraakt of beschadigd maar de stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld als dit ooit mocht gebeuren. Derden geven goederen voor eigen verantwoording mee.