Selecteer een pagina

Mayaka heeft niet alleen een secondary school maar ook een primary school van maar liefst 2000 leerlingen. Onvoorstelbaar. Kinderen uit de hele regio stromen er samen. Er ontbreekt uiteraard nog van alles voor optimaal onderwijs. Het meest nijpend is echter het gebrek aan een eigen watervoorziening: 2000 kinderen en hun leerkrachten in de grote hitte en de hele dag geen water! Moeders komen af en toe met een paar emmers om de hoogste nood te lenigen. Uit een proefboring is gebleken dat tot 60 meter diep geboord moet worden. Een eenvoudige handpomp kan dus ook niet geinstalleerd worden: men zou erg lang moeten pompen eer het water boven komt. Elektriciteit heeft de school niet, dus een elektrische pomp kan ook niet. Enige oplossing: een pomp op zonne energie, een solarpump. De stichting heeft besloten gelden hiervoor beschikbaar te stellen. Daarna zal eventueel gekeken worden wat er nog meer gedaan kan worden.