Selecteer een pagina

De stichting heeft zich ten doel gesteld om in het jaar 2009 de volgende plannen te realiseren:

Het versturen van drie containers met hulpgoederen.
Het afbouwen van de laatste fase van de school in Mwasanjala
Het leveren van leesboekjes voor de primary school in Nansembe
Het installeren van een computerlokaal aan de school voor dove kinderen in Nguludi, naar het model van de school in Mua.
Het opstarten van een verbeterplan van de secondary school in Mayaka City. Dit houdt in: het bouwen van een onderwijzershuis, het aanschaffen van leerboeken, het inrichten van de administratie, het inrichten van een computerklas, het inrichten van een lokaal voor het vak science.